Droger

En drog är ett ämne som fungerar som ett rusningsmedel. Det finns en mängd olika droger, somliga är lagliga och andra olagliga.

Många av de droger som omringar oss och som vi använder dagligen ser vi inte som droger, som kaffe och tobak till exempel. De flesta brukar förknippa ordet droger med olagliga droger som cannabis eller heroin.

Innehåll

Olika droger och hur de påverkar dig

Vilka droger är vanliga bland unga tjejer?

De flesta unga tjejer har aldrig provat narkotika men det är vanligare bland tjejer som är mellan 22 och 24 och bor i en stor stad.  Hasch är den vanligaste drogen, därefter kommer amfetamin och ecstasy. Den minst vanliga nakotikan bland tjejer är anabola steroider. Tjejer använder färre droger än vad killar gör.

Är droger beroendeframkallande?

Droger är beroendeframkallande och vissa droger är mer beroendeframkallande än andra. Det finns två delar i ett beroende, det ena är ett fysiskt beroende, alltså att din kropp har anpassat sig till drogen och skulle må dåligt om du slutar använda den.

Den andra delen är det psykiska beroendet, vilket betyder att drogen har blivit så viktig för dig och påverkar dina känslor och tankar så pass mycket att det stör din vardag. Cannabis brukar räknas som en drog som orsakar mer psykiskt beroende medan heroin orsakar mer fysiskt beroende.

Vissa säger att om du provar droger en gång så är du fast. Det kan hända. Men det kan lika gärna ta längre tid innan du känner ett beroende. Desto mer droger du använder, desto svårare är det att vara utan droger. Och användningen av droger skadar din kropp.

Är jag beroende av droger?

Ett beroende betyder att du känner att du behöver använda drogen och på ett sätt som du inte längre klarar att styra över. Några tecken på ett beroende är att mer och mer av din tid går åt att använda droger, att du försöker minska eller sluta med drogen men misslyckas och att en allt större del av din tid går åt till att tänka på hur du ska skaffa fram droger.

Risken är högre att du blir beroende av en annan drog om du redan är beroende av en. Om du till exempel redan är beroende av alkohol, är det lättare att bli beroende av cannabis om du börjar använda det. Det finns också forskning som visar att ju tidigare du börjar med droger desto större är risken att du blir beroende och använder dem på ett sätt som skadar dig.

När du använder droger blir kroppen van vid drogen du använder. Då är det inte ovanligt att du måste öka dosen för att uppnå samma effekt som tidigare. Detta är mycket farligt då det kan leda till att du överdoserar och din kropp skadas allvarligt. I värsta fall kan du dö av en överdos.

Narkotika är olagligt

Det är olagligt att använda, äga, köpa eller sälja droger. Men också att ge bort, eller hjälpa andra att handla med droger. Det är olagligt att framställa droger, till exempel genom att odla dem.

Vad ska jag göra om jag är orolig för min kompis som använder droger?

Du kanske har en kompis som du tror eller vet använder droger. Om du är orolig för din kompis är det bra att prata med kompisen, berätta vad du tycker om hans eller hennes sätt att använda droger och om hur du upplever det när din kompis använder droger. När du pratar med din kompis visar du att du bryr dig och det förstår nog din kompis även om det inte märks. Om det känns svårt att prata direkt med sin kompis så kan det kännas skönt att prata med någon annan som kan ge dig stöd.

Överdos

Om du får i dig för mycket av en drog kan dosen bli för hög för att kroppen ska klara av den. Just unga tjejers kroppar är extra känsliga och det är viktigt att du är försiktig om du testar eller blandar droger. Överdoser kan skada din kropp på många allvarliga sätt och leda till psykoser, hallicunationer och ångest. I värsta fall kan andningen sluta fungera och då dör du.

Olika droger och hur de påverkar dig

I detta avsnitt kan du ta del av fakta om några droger som är narkotikaklassade i Sverige och är därför olagliga att använda, samt om sniffning som inte är klassat som narkotika men ändå mycket skadligt.

Sniffning

Att sniffa är ett sätt att droga sig och det är enkelt att få tag på eftersom det inte är narkotikaklassat och därför säljs i affärer. När du sniffar andas du in ångor från lösningsmedel och gas. Några vanliga medel och gaser är tändargas, aceton och lim.

påverkas du

När du sniffar dras ångorna ner i lungorna och därifrån tas de snabbt upp i blodet och förs till hjärnan. Du känner ett rus och kroppen slappnar av, vilket gör att din reaktionsförmåga blir sämre. Det är inte ovanligt att du får hallucinationer, alltså upplever saker som egentligen inte finns.

Så skadar sniffning din kropp

Några symptom som slår mot kroppen när du sniffar är att du får hosta och blir rinnig i näsan, du får ofta huvudvärk och blir trött. Din lever och dina njurar kan få allvarliga skador och det finns dem som dör på grund av att de sniffat. Antingen av andningsförlamning eller av hjärtstillestånd. Ditt humör påverkas negativt av sniffning och det är inte ovanligt att känna ångest.

Cannabis

Hasch och marijuana kommer från en cannabisväxt som innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabinol). Det vanligaste sättet att använda cannabis på är genom att röka det, men det finns också dem som tillagar och äter det.

Så påverkas du

När du har rökt cannabis får du ett rus, till en början känner du dig avslappnad, blir fnittrig och pratsam men senare blir man ofta tyst, fundersam och sömnig. Du blir torr i munnen och halsen och du kan känna dig hungrig, ditt hjärta slår snabbare och dina ögonvitor blir rödaktiga. De vanligaste negativa effekterna av ruset är ångest, panikkänslor och känslan av att någon förföljer dig. Cannabis påverkar din kropp under längre tid än du kanske tror. Själva ruset håller i ungefär 2-3 timmar men även om ruset är borta finns ämnet THC kvar i kroppen. Det kan lagras i kroppens fettvävnad i tre till fyra veckor vilket gör att det påverkar ditt nervsystem under lång tid.   

Så skadar cannabis din kropp

Om du är ung utvecklas din kropp fortfarande och när du röker cannabis stör det din hormonbalans. Det kan göra att din kropp inte utvecklas normalt, men det är ditt psyke som tar mest stryk. I din hjärna utvecklas ditt psyke långsammare när du använder cannabis och det finns en risk för psykisk sjukdom. Korttidsminnet och förmågan till logiskt tänkande blir sämre. Cannabis innehåller minst 50 procent mer tjära än vanlig tobak så det finns också en ökad risk för lungcancer om du röker cannabis.

Amfetamin och kokain

Amfetamin och kokain är två droger som liknar varandra.  Båda två finns i pulverform och sniffas eller går att lösa upp och injicera. Men det finns också en del olikheter mellan dem. Amfetamin tas oftast som tablett medan kokain tas som pulver och det går även att röka kokain om det är kokainformen crack. Amfetamin tillverkas på kemisk väg medan kokain framställs av kokabuskens blad.

Så påverkas du

Amfetamin och kokain kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet, hungerkänslor kan försvinna och blodtrycket stiger, hjärtat kan slå fortare och andningen blir snabbare. De positiva känslor du kan få vid en kort tids användning av amfetamin och kokain försvinner efter några dagars eller veckors missbruk och i stället får du abstinensproblem och utmattningskänslor. Kokainruset varar i upp till 40 minuter medan amfetaminruset kan vara i flera timmar.

Så skadar amfetamin och kokain din kropp

Det är vanligt att drabbas av rastlöshet, retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet, hallucinationer och vanföreställningar om du använt kokain och amfetamin under en längre tid. Du kan tappa mycket vikt eftersom amfetamin och kokain tar bort hungerkänslorna och det kan göra att du får näringsbrist. Din balans kan försämras och du kan få ryckiga rörelser.  

Om du tar en överdos av kokain och amfetamin kan du dö. En stor dos kokain och amfetamin kan bli en för stor belastning på ditt hjärta och det kan börja slå oregelbundet och sluta med att du kollapsar och dör.

Heroin

Heroin är den vanligaste formen av opiat som denna drog kallas. Det är en drog som framställs från en särskild vallmoväxt. Heroin är ett vitt eller brunaktigt pulver. Det är vanligt att det blandas i vatten och sprutas in i kroppen, eller så röker du det eller sniffar det.

Så påverkas du

Att spruta in heroin i kroppen gör att det krävs en mindre dos för att göra ge ett rus än om det röks eller sniffas. När du tagit heroin är det vanligt att du blir dåsig och din kropp domnar bort. Kroppen känns varm och tung och tankarna bekymmersfria. När ruset försvinner får kroppen en stor abstinens och du mår dåligt.

Så skadar heroin din kropp

När du tar heroin försämras din andningsförmåga. Det kan göra att ditt hjärta slutar slå och i värsta fall leder det till döden. Eftersom det krävs en mindre dos heroin när du sprutar in det, är det ett vanligt sätt att ta heroin. Men det finns stora risker med att spruta in droger. Dels är det riskerna om du delar nål med andra, vilket gör att du kan få HIV eller gulsot eller får infektioner där du sprutat in heroinet. Risken för en överdos är stor då kroppen behöver en högre och högre dos för att uppnå samma rus.

Hallucinogener

Hallucinogena droger är ett gemensamt namn för bland annat dessa droger: LSD, PCP, meskalin och psilocybin. De hallucinogena drogerna delas in i två grupper; de ”naturliga” meskalin och psilocybin som kommer från svamp och växter och de ”syntetiska” LSD och PCP som är skapade i laboratorium. De är tabletter, pappersbitar eller pulver. Skillnaden mellan de naturliga och syntetiska är att de syntetiska ger stor effekt i små doser vilket de naturliga inte gör på samma sätt.

Så påverkas du

Hallucinogena droger förvrider sinnesintryck och framkallar hallucinationer. Du kan uppleva att saker känns verkliga när de inte är det. Din hörsel, lukt, smak och känsel förstärks vilket gör att du tror att du kan se ljud, höra färger och känna lukten av ljud. Ditt hjärta arbetar snabbare, du får förstorade pupiller och det är vanligt att du känner dig illamående, får darrningar och yrsel. Ett rus från hallucinogena droger varar i 8-12 timmar men det tar minst 3-4 dagar för dig att återhämta dig helt.

Så skadar hallucinogena droger din kropp

Hallucinogena droger påverkar psyket hårt. Om du använder exempelvis LSD under en längre tid kan du hamna i svåra depressioner och psykoser. Hur du uppfattar saker och ting förändras och du kan få obehagliga flashbacks även när du inte tar drogen. Det framkallar ofta panik och ångest.

Ecstasy

Ecstasy liknar amfetamin och den hallucinogena drogen meskalin. Ecstasy är oftast tabletter och effekten kan vara allt från ett svagt rus till akuta förgiftningssymptom.

Så påverkas du

När du använder ecstasy känner du dig ofta positiv och glad. Du är glad åt det mesta runt omkring dig och allting är bekymmerlöst. Du kan också få hallucinationer; alltså se och höra på ett annat sätt än du brukar göra. Ett rus varar i ungefär 3-4 timmar. 

Så skadar ecstasy din kropp

När du använder ecstasy blir din hjärna överstimulerad. Efteråt kommer du att vara trött, ha svårt att sova, känna ångest och bli deppig, det kan även leda till psykoser. När du använder ecstasy blir dina pupiller större, munnen känns torr och du upplever att du vill tugga på något. Kroppen börjar darra och svettas. Hjärnan, hjärtat och andra delar i din kropp tar stryk av ecstasy, det är inte ovanligt med hjärtklappning och högt blodtryck. Din kroppstemperatur stiger vilket kan göra att din kropp blir för varm och du faller ihop och i värsta fall dör.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är lugnande medel och sömnmedel och för att få tag på dem behöver du få dem utskrivna av läkare. Vanliga bensodiazepiner är Sobril, Stesolid och Rohypnol.  Ofta används dessa medel i kombination med andra droger för att dämpa känslor av ångest och oro som framkallats av andra droger.

Så påverkas du

När du använder bensodiazepiner blir du lugn och de fungerar ångestdämpande, din kropp blir avslappnad. Det blir lätt att somna av dem.  

Så skadar bensodiazepiner din kropp

När du använder bensodiazepiner kan du känna dig lugn och harmonisk men de är starka och mycket beroendeframkallande vilket gör att när du inte tar medicinen får du abstinens och kan inte vara utan den. Du kommer då uppleva ännu mer ångest och nedstämdhet, få huvudvärk, känna dig illamående, har svårt att koncentrera dig och svettas.

Dopning

Att dopa sig är att använda droger som är proteinuppbyggande. Den vanligaste och mest välkända drogen är anabola steroider som är syntetiskt tillverkat manligt könshormon. Steroiderna tas i tablettform, som plåster, som droppar eller genom sprutor.

Så påverkas du

När du använder anabola steroider ökar din muskelmassa snabbt och du går upp i vikt. Det är vanligt att du får svår acne. Du kan få basröst, mer skäggväxt och hårväxt på magen, din klitoris kan förstoras och menstruationen rubbas. Du kommer att känna oro och ångest samtidigt som ditt beteende kommer att bli mer aggressivt och det är inte ovanligt med vredesutbrott.

Så skadar doping din kropp

Levern påverkas hos alla som dopar sig. Långvarigt intag kan ge blodcystor i levern. Både ofarliga och dödliga tumörer kan också finnas i levern. Dina blodfettvärden kan förändras och ge kalkavlagringar i blodkärlen som leder till hjärtinfarkt och slaganfall (stroke).

Kat

Kat kommer från växten Catha Edulis, som växer vilt men även kan odlas. Det måste tuggas medan det är färskt. Du tuggar katbladen och sväljer saften som kommer från att tugga, det går även att koka te på katblad.

Så påverkas du

Av att tugga kat kommer du att få ett rus då du känner dig glad och positiv till det mesta runtomkring dig och får svårt att koncentrera dig. När ruset avtar kommer du att bli trött, lättirriterad och känna dig ledsen.

Så skadar kat din kropp

Kat gör att ditt blodtryck ökar och du får hjärtklappning, blir illamående, får huvudvärk och får förstoppning.

Författare: Maria Dorrian, Stockholms tjejjour

Relaterat

Alkohol

Kropp och hälsa

Alkohol skadar unga tjejer mer än det skadar killar. Här kan du lära dig hur.

Läs mer

Rökning

Kropp och hälsa

De flesta har nog hört att det inte är nyttigt för kroppen att röka, speciellt inte om man är ung.

Läs mer

Känner du någon med en ätstörning?

Relationer

Är du kompis, syskon eller på något annat sätt nära någon som drabbats av en ätstörning? Här hittar du tips om hur du kan stötta och själv få stöd.

Läs mer

Hjälptelefoner, forum och chatt

Hjälp och stöd

Hit kan du vända dig när du vill ha stöd över telefon, chatta eller diskutera dina tankar med andra.

Läs mer

Lycka

Hur mår du?

Om lyckorus, kåtklimax, skrattattacker och känslan av att allt är precis som det ska.

Läs mer

Chatt- och telefonjour:

Onsdagar mellan klockan 18.00-21.00

Från och med Juni har vi inte möjlighet att ha telefonjouren öppen. Välkommen att kontakta oss via chatt och mail!

För att chatta klicka på länken ”Gå till chatten” ovan.

(Länken visas endast under den tid chatten är öppen).

Eller skicka ett brev till frågelådan, vi svarar vid nästa jourtillfälle.